Utsikt
Bildeav salongen i kristina
Generelle betingelser
Småvikveien 30, 3140 Borgheim | Mob:918 86 316 | E-post:post@smaviken.no | Org.nr. 985 016 666
Toppbilde Prinsesse Kristina
  • Båtleien og mat faktureres på forskudd ved bestilling.
  • Drikke faktureres etter forbruk.
  • Navneliste på deltakerne må være oss i hende senest dagen før båtturen.
  • M/S Prinsesse Kristina innehar skjenkebevilling og det er ikke tillatt å nyte medbrakt om bord.
  • Gjester som er synlig beruset kan nektes ombord-stigning eller videre servering.
  • Kapteinen har høyeste myndighet om bord og kan tilkalle nødvendig assistanse dersom gjestenes oppførsel er til trussel for sikkerheten eller andre om bord.
Kristina i farta
Bilde av kanon
  • Dersom MS Prinsesse Kristina ikke kan gå fra kai, ved uvær eller andre uforutsette problemer med båten, blir forskudd på leie av båten refundert, og dato for evt. ny tur kan avtales.
Copyright Amulett Design 2006
Gå til Dronning BlancaGå til Småviken ASGåt til hovedsiden